Zamykane i bezpieczne gabloty ogłoszeniowe dla szkoły

Z wdzięcznością kieruję na ręce Pana Romana Krolla słowa podziękowania za podarowanie Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie 4. zamykanych gablot ogłoszeniowych. Umieszczenie gablot ogłoszeniowych w głównym holu z całą pewnością wpłynie na podniesienie estetyki pomieszczenia, a informacje w nich zawarte staną się bardziej widoczne. Jednocześnie mimo mi zaliczyć Pana w poczet przyjaciół naszej Szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

TOP